skip to Main Content
Historia

La història de Mas Jofre ens porta fins el 1570, quan trobem la primera referència a la construcció.
Tot i que apareix amb grafies diferents: mas Joffre (1587), mas Jofre (1663) i mas Jofra (1665).

Molts nobles i potents han passat pels murs de Mas Jofre deixant les seves voluntats, costums i empremte. Entre ells Pere Corredor, Caterina Corredor, Josep Metge, Jaume Fuster, Mateu Busquets, Francisca Andreu Pi entre d’altres.

Els síndics i Mas Jofre

Però un d’ells destaca per haver estat una de les figures clau de poder de la vila de Pals: Pera Jofre, senyor del Mas Jofre, burgès i síndic de Pals. Va representar la vila i al rei Carles I a les Corts Catalanes els anys 1528 i 1537. Els síndics van ser representants dels tres braços de poder: eclesiàstic, reial i militar, a les Corts Catalanes del segle XVI.

Mas Jofre és, doncs, un llegat que ha transcendit la inexorabilitat del pas del temps.
El reducte d’un passat comú, un símbol d’antigues tradicions reformat a les necessitats i costums actuals.

IMG_7505_2
Back To Top